Nieuwsbrief Banner de eigen wijs

De informatieavond op maandag 27 maart 19.30

Je bent van harte welkom op onze informatieavond voor geïnteresseerde ouders in Wormer. (De Balk 2D, Wormer, in het ´Kasteel´, dat is het gebouw achter het hoofdgebouw van de WormerWieken, bereikbaar via het schoolplein). Je kunt inlopen vanaf 19.15 uur. We starten om half 8. Tijdens deze informatieavond zullen wij ons onderwijsconcept toelichten en is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze eerste coaches (leerkrachten) en het bestuur en er is gelegenheid om vragen te stellen. Laat je even weten of je komt, via het contact formulier?

[button-blue url=”https://deeigenwijs.nl/#homepage-contact” target=”_self” position=”center”]Aanmelden informatie avond[/button-blue]

Schooldag ritme smallIn deze nieuwsbrief:

Hoe ziet een schooldag eruit?
Samenwerking Kinderopvang Baloe BV en stichting De Eigen Wijs
De school in Oostknollendam
Aanmeldingen

[divider]

Hoe ziet een schooldag* eruit?

7:00  Flexibele inloop, ruimte voor ontspanning, creativiteit en bewegen – accent op rustig en speels
9:00  Dagstart met stamgroep en ruimte voor bewegen en creativiteit, accent op lerend spelen, sociaal emotionele ontwikkeling en/of beweegonderwijs
10:00 Aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden op cognitief gebied: lezen, schrijven, rekenen etc., Instructie op eigen niveau in heterogene groepen en leren van elkaar
12:00 Gezamenlijke lunch en ruimte voor recreatie, bewegen en creativiteit- spelend leren
13:00 rRuimte voor talentontwikkeling: actief bewegen en creativiteit
14:00 Integreren van hetgeen geleerd is, d.m.v. oefening passend bij leervoorkeur, werken aan eigen onderzoeksvraag of in thema´s en projecten
15:30 Ruimte voor brede talentontwikkeling passend bij interesse en/of projecten/thema´s en tijd voor ontspanning en luieren

*  7:00 tot 9:00 en 15:30 tot 18:15 = pluspakket (valt onder de regelingen voor kinderopvang.)

Bovenste plaatje: basispakket, voor alle kinderen
Onderste plaatje: voor kinderen met een pluspakket

basispaket-pluspaket small

Samenwerking Kinderopvang Baloe BV en stichting de Eingen Wijs

Medio februari hebben we de samenwerking met Kinderopvang Baloe BV bekrachtigd door ondertekening van een intentieverklaring om te komen tot ons Integraal KindCentrum per 4 september 2017. De samenwerking houdt in dat school en opvang dezelfde pedagogische visie delen, een integraal programma hanteren voor de ontwikkeling van de kinderen en dat de medewerkers van onderwijs en opvang samen een team vormen.

nieuwsbrief 3 small

De school in Oostknollendam

Het idee voor de Eigen Wijs is ontstaan na de sluiting van de school in Oostknollendam. Het blijft ons doel om op termijn opnieuw een school te kunnen starten in dit mooie dorp. Daarvoor is het nodig dat de gemeente Wormerland in haar bouwplannen op de plek van het voormalige schooltje ruimte houdt voor deze bestemming. Wij volgen de gemeentelijke ontwikkelingen op de voet en zullen uiteraard er bij de gemeente Wormerland op aan blijven dringen om de mogelijkheid voor een vestiging in Oostknollendam open te houden.

Aanmeldingen

Door een helder zicht op het aantal kinderen in ons eerste schooljaar kunnen we vaststellen hoeveel personeel we aannemen en hoe we de ruimtes inrichten. Daarnaast is het belangrijk te weten hoeveel kinderen gebruik maken van ons pluspakket: de combinatie van onderwijs en opvang.

Heeft u het definitieve aanmeldingsformulier nog niet ingevuld?

[button-yellow url=”#” target=”_self” position=”left”]Aanmeldformulier[/button-yellow]

[divider]

Op De Eigen Wijs:
• gaan basisonderwijs en kinderopvang hand in hand;
• is gepersonaliseerd leren het uitgangspunt;
ieder kind kan op zijn eigen wijze zijn eigen wijsheid ontwikkelen;
• is veel ruimte en aandacht voor ontwikkeling van talent;
• volgt het schoolprogramma het bioritme van kinderen;
• is beweging een voorwaarde voor een geslaagde schooldag, ook buiten de gymlessen

nieuwsbrief 3b groot

Missie

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren de omgeving dusdanig dat het kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Eigen Wijze Kinderen vinden samen de toekomst uit.

Kernwaarden

Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding.

Motto

Je bent goed zoals je bent!

Integraal Kind Centrum

De Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum. Zij legt niet alleen verbinding tussen onderwijs en kinderopvang, maar ook met de natuur en de maatschappij, zoals bedrijven, natuurorganisaties en wetenschappelijke instellingen, met als doel nuttig bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Op De Eigen Wijs werken de leerkrachten als coaches. Zij vertalen samen met het kind en de ouders de doorgaande leerlijnen naar een persoonlijk ontwikkelplan. [divider]