Inzake: info week 11 -15 december 2017

Beste ouders, verzorgers,

Wat hebben we genoten van het Sinterklaasfeest op school! En intussen zijn de voorbereidingen voor de Kersttijd alweer in volle gang. Er zijn bijvoorbeeld al mooie spullen gemaakt voor de Kerstmarkt op 15 december.

De studiedag van 6 december hebben we onder meer benut voor het verfijnen van de portfolio’s/persoonlijke plannen van de kinderen en de evaulatie van IPC. IPC is een veelomvattend programma, waarin alle vakken zitten, behalve het leren rekenen, lezen en schrijven. We hebben besloten vanaf niveau groep 3 door te gaan met IPC. De kleutergroep zal waar dat zinvol is, aansluiten bij de IPC-thema’s.

Parkeren van auto’s en fietsen op de juiste plek

Voor de veiligheid van ons allemaal, mag u uw auto alleen parkeren in de daarvoor bedoelde parkeervakken. Ook als het slecht weer is, mag u uw auto echt niet even half op de stoep aan de Caascooper zetten.

Zoals u gemerkt heeft, is het dak van de fietsenstalling grotendeels weggehaald, omdat het in slechte staat verkeerde. De plekken die voor De Eigen Wijs, WormerWieken en voor personeel gereserveerd zijn, zijn echter hetzelfde gebleven. Graag de fietsen van de kinderen weer parkeren in het vak van De Eigen Wijs.

12 december zijn we dicht vanwege de landelijke stakingsdag basisonderwijs

Helaas is de regering niet verder tegemoet gekomen aan de eisen van werknemers en werkgevers in het basisonderwijs over het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris van leraren. Het team van IKC De Eigen Wijs legt daarom het werk neer op 12 december. De school is de hele dag gesloten. Meer informatie vindt u op PO front.

Statiegeldflessen verzamelen voor de behandeling van Samira de Kraker

U kunt uw lege statiegeld flessen nog steeds inleveren.

Kerstmarkt op vrijdag 15 december om 15.00 uur

Voor de crowdfundingsactie voor de behandeling van Samira komt er op school een gezellige Kerstmarkt op vrijdagmiddag 15

december, vanaf 15.00 uur. Wendie Hoenders coördineert de Kerstmarkt (wendiehoenders@gmail.com).

De kinderen van groep 3/4/5 gymmen tot 15.30 uur en kunnen daarna naar de Kerstmarkt. De kinderen van groep 1/2 kunnen vanaf 15.00 uur met hun ouders van de Kerstmarkt genieten. Wilt u uw kind afmelden bij coach Meinke als u de Kerstmarkt met uw kleuter bezoekt?

Nodigt u vooral vrienden en bekenden uit om langs te komen.

Inschrijven voor brede school activiteiten blok 2

Vanaf 11 december start er weer een nieuw blok aan activiteiten. Ook in de Kerstvakantie wordt er van alles georganiseerd (zie de flyers op het bord in de gang) Meer informatie en inschrijven via www.bredeschoolwormerland.nl

Kerst in de laatste schoolweek van 2017

Samen kerstliedjes zingen voor schooltijd: op maandag – en dinsdagochtend van 08.30-08.50 uur, onder leiding van Remke en Linda (moeders van Koen en Ries).

Kerststukjes maken: alle kinderen maken op school een kerststukje op dinsdag 19 december. Geeft u ze daarvoor mee: een bakje met oase, kerstgroen, versiersels en een waxinelichtje (elektrisch), in een tas, voorzien van naam van uw kind.