Inzake: informatie 1 – 15 februari 2019

Beste ouders, verzorgers,

De afgelopen week hebben we te maken met veel grieperige kinderen en helaas ook met zieke teamleden. Beterschap voor iedereen en hopelijk zijn we de komende weken weer op sterkte.

Als onderdeel van het thema  ‘gezonde voeding’ zijn de groepen 3 t/m 6 naar de supermarkt geweest om boodschappen te doen en meer te leren over wat gezond is wat niet. Een aantal kleuters heeft ook inkopen gedaan. Ze hebben al kruidenboter gemaakt en gegeten en ze gaan nog pasteitjes maken.

De komende tijd geven we steeds in deze informatiebrief een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘gepersonaliseerd leren’.

 Kom op de koffie: woensdag 6 februari 09.00-09.45 uur

Omdat we graag van u willen horen, hoe u vindt dat het gaat bij ons op De Eigen Wijs, houden we opnieuw een ‘kom op de koffie’ op woensdagochtend 6 februari  tussen 09.00-09.45 uur. Zowel Annemiek (stamgroepcoach 5/6) als Jet (schoolleider) zijn er dan, om vragen te beantwoorden, te horen wat er leeft en met u in gesprek te zijn. En ook als u het gewoon prettig vindt om samen met andere ouders een kopje koffie te drinken, bent u van harte welkom.

Wijziging bezetting op donderdag 7 februari

Omdat stamgroepcoach Annemiek vrijdag 8 februari werkt om de portfoliogesprekken te kunnen houden, is zij er donderdag 7 februari niet. Het lukt niet een vervanger van buiten te krijgen voor deze dag. We lossen het daarom als volgt op: Anita staat voor stamgroep 5/6, Tessa voor stamgroep 3/4 en Paula doet de kleutergroepen met ondersteuning van Mieke in de middag.

Muziekschool Waterland kom muziekles geven aan groep 5/6

Muziekschool Waterland komt instrumentlessen geven om kinderen te stimuleren een instrument te gaan bespelen. De gemeente Wormerland subsidieert een half schooljaar professionele muziekles door een vakdocent voor een groep. Voor ons betekent het dat stamgroep 5/6 les gaat volgen in het bespelen van gitaar of klein slagwerk. Op dinsdag 12 februari is de introductie les. Na de Krokusvakantie is er elke dinsdag muziekles voor groep 5/6. De kinderen krijgen dan een muziekinstrument in bruikleen van de muziekschool. De ouders/verzorgers van stamgroep 5/6 ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

Kom in de klas: woensdag 27 februari 09.00-09.30 uur

Op woensdag 27 januari is er weer een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept.  Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl

Wijziging intern vertrouwenspersoon

Stamgroepcoach Paula is vanaf nu onze interne vertrouwenspersoon. Wanneer kinderen, ouders of teamleden een probleem of klacht hebben, waar ze niet met anderen over willen of kunnen praten, kunnen ze een beroep doen op de intern vertrouwenspersoon van de school. De intern vertrouwenspersoon heeft de functie van eerste opvang. Zij beoordeelt of er doorverwezen moet worden en kan de klager in contact brengen met de extern vertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

 5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door onze 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

 1. Gepersonaliseerd leren
 2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
 3. Bewegen
 4. Brede talentontwikkeling
 5. Bioritme

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom gaan wij vanaf nu iedere maand één van onze pijlers centraal zetten in de informatiebrief. In de maand februari staat gepersonaliseerd leren centraal.

 Gepersonaliseerd leren

Uit de schoolgids: Leren op De Eigen Wijs betekent aansluiten op de manier van leren die voor dat kind het beste werkt. Naast leren door te luisteren en het ´stapje voor stapje´-leren, bieden we de stof ook aan op een visuele en/of ervaringsgerichte manier. We zoeken hierbij naar de beste mix voor ieder kind, met behulp van bewezen effectieve methodes. 

 Gepersonaliseerd leren betekent dat er steeds gekeken wordt naar wat er gedaan kan worden om iedere leerling een stap verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. En samen met de leerling wordt gekeken op welke manier dat het beste werkt. De coach begeleidt de leerlingen hierbij. De coach stelt doelen en maakt afspraken, stippelt het pad uit en past aan als blijkt dat het op een andere manier beter werkt.

De coach stelt doelen op per opdracht en deze kunnen aangevuld/uitgebreid worden door ieder kind  (gepersonaliseerd).

Praktijkvoorbeeld:

Op dinsdag 29 januari gaan wij met groep 4,5,6 naar een theatervoorstelling in De Kaasfabriek. Deze voorstelling heet: ‘Superloeser!’

Op maandag 28 januari kijken wij er samen alvast naar en praten we over het verhaal. De kinderen vinden het verhaal nu al heel erg grappig en willen graag vertellen over hun eigen superheld.

Wij gaan maskers maken die wij op kunnen doen tijdens de theatervoorstelling en wij gaan een superheldenverhaal schrijven met in de hoofdrol ons eigen (verzonnen) superheld.

Waar wordt er gepersonaliseerd?

 • De coach stelt doelen bij het schrijven van een fantasietekst; per leerling kunnen die doelen verschillen. Er worden doelen gesteld die net iets boven het niveau liggen van het huidige schrijfniveau van het kind, zodat het kind zich kan ontwikkelen.
 • Kinderen werken tijdens het schrijven aan persoonlijke (portfolio)doelen. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil zinnen telkens met een ander woord beginnen’, ‘woorden die horen bij deze spellingscategorie wil ik goed schrijven’, ‘in mijn teksten staan leestekens’,
 • De schrijvers worden gestimuleerd te schrijven. Waar bij de een de zinnen uit de pen vliegen, heeft de ander meer hulp nodig van de coach om ‘op verhaal te komen’. Dit is per kind verschillend.
 • Tijdens het schrijven wordt veel tijd besteed aan persoonlijke begeleiding. Coach en leerling praten samen over de superheld, zoeken plaatjes en beelden op en kijken samen hoe de tekst verder zou kunnen gaan.
 • Waar de leerling de tekst schrijft, kan verschillen. De één is op de iPad aan het typen, al liggend op de Wobbel, de ander staat bij een tafel te schrijven, enz.
 • Ook de benadering per leerling is verschillend. De coach kent de leerlingen en weet welke aanpak meestal het beste werkt bij wel kind.

Uiteindelijk hebben wij met de hele klas twee verhalen gekozen die wij hier graag willen laten zien. De teksten zijn uiteraard helemaal te lezen bij groep 5/6, kom gerust kijken!

Voor de agenda:

 • 6 februari 09.00-09.45    uur; Kom op de koffie      
 • 8, 11 en 13 februari: portfoliogesprekken in de middag; op 8 en 11 februari hebben we daarom school tot 12.30 uur.
 • 15 februari: studiedag team, kinderen vrij
 • 16 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
 • 27 februari 09.00-09.30 uur: Kom in de klas
 • 7 maart 18.45 uur: Medezeggenschapsraad
 • 15 maart: landelijke staking onderwijs, school gesloten
 • 20 maart: studiedag team, kinderen vrij

Hartelijke groeten,

 

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)