15 september 2017

Inzake: info voor onze 3e schoolweek: 18-22 september 2017

Beste ouders, verzorgers,

In schoolweek 2 beginnen we steeds beter een ritme te vinden op IKC De Eigen Wijs. Langzamerhand komt meer van het bestelde lesmateriaal binnen. En zelfs de ramen zijn vandaag aan de buitenkant gelapt.

Deze brief is, als het allemaal goed gaat, de laatste die u direct in uw mail gaat vinden. We gaan werken met het ouderportaal van ParnasSys en Parro (zie verderop in deze brief).

Landelijke staking op donderdag 5 oktober

Hoewel we nog maar net open zijn, hebben we besloten om mee te doen met de landelijke stakingsdag in het basisonderwijs op 5 oktober aanstaande. De school is op 5 oktober de hele dag gesloten. We hopen op uw steun en begrip. Wij zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden van kinderopvang door onze partner Baloe.

Wij vinden het belangrijk dat het beroep van leraar basisonderwijs aantrekkelijker wordt om nu en in de toekomst voldoende kwalitatief goede mensen te kunnen krijgen in het basisonderwijs. Wij vinden dat het salaris in het basisonderwijs vergelijkbaar zou moeten zijn met dat in het voorgezet onderwijs. Meer informatie over de staking vindt u op: https://www.poinactie.nl/

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

We zijn op zoek naar ouders, die samen met ons de medezeggenschapraad (MR) en de ouderraad willen gaan opzetten. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd wat de rol is van de MR. De MR heeft adviesrecht en op onderdelen instemmingsrecht over belangrijke zaken die de school aangaan. In de MR hebben evenveel ouders als teamleden zitting en de MR bestaat uit 4 leden. Als u hier meer over wilt weten, kunt u kijken op: https://infowms.nl/

De ouderraad heeft een andere rol dan de MR. In praktijk houdt een ouderraad zich vaak bezig met de (leuke) activiteiten van de school. De ouderraad organiseert bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, en int de vrijwillige ouderbijdrage. Volgens de WMS mag de ouderraad de schoolleiding adviseren over dergelijke activiteiten. De formele bevoegdheden voor invloed op het beleid van de school liggen bij de MR.

Heeft u belangstelling om mee te doen in de MR of ouderraad, laat u dat dan weten aan Jet via info@de-eigen-wijs.nl Als er meer dan 2 ouders belangstelling hebben voor de MR, zullen er verkiezingen georganiseerd gaan worden.

Luizenouders gevraagd

Wij willen graag dat er direct na elke schoolvakantie een luizencontrole is bij alle kinderen op school. Wilt u zich hiervoor inzetten? Meldt het dan via info@de-eigen-wijs.nl Ouders, mogen hier ook best grootouders zijn. Omdat we nog geen luizencontrole gedaan hebben, willen we de eerste controle graag zo snel mogelijk uitvoeren.

Nieuws van IKC De Eigen Wijs voortaan via ParnasSys en Parro

We gebruiken als administratiesysteem voor alle kinderen ParnasSys. We gaan aan de slag met het ouderportaal van ParnasSys om u voortaan van de wekelijkse nieuwsbrief te voorzien en gesprekken ed in te plannen. Daarnaast gaan we Parro gebruiken. Parro is gekoppeld aan ParnasSys en is vooral bedoeld voor korte mededelingen vanuit school over uw kind of de groep van uw kind.

U ontvangt daarvoor van ons volgende week 2 mails om aangesloten te kunnen raken bij ParnasSys en Parro. Wij raden u aan de app Parro te installeren op uw mobiele device (telefoon/tablet).

Groep 1/2: excursie Zaans Museum op maandagmiddag 2 oktober

Groep 1/2 gaat maandagmiddag 2 oktober naar het Zaans Museum voor het programma Nijvere Neeltje: Nijvere Neeltje is een kennismaking met het Zaans Museum voor de allerkleinsten. Wat gebeurt er allemaal in een museum en welke spullen worden er bewaard? Spelenderwijs gaan de kleuters op ontdekkingstocht door het museum en maken ze kennis met voorwerpen en verhalen van vroeger. Zo leren de kleuters verschillen benoemen tussen voorwerpen van vroeger en voorwerpen van nu en krijgen ze meer inzicht in het begrip tijd. Het verhaal van Neeltje en Jacob die samen een museum hebben gemaakt, vormt de rode draad van het programma.

Welke ouders kunnen rijden met kinderen naar het Zaans Museum? We vertrekken rond 12.30 uur en zijn tegen 15.00 uur weer terug. Opgeven bij de coaches van 1/2, Lindy of Meinke.

Groep 3/4/5: excursie naar papiermolen De Schoolmeester op dinsdagmiddag 17 oktober

Groep 3/4/5 gaat dinsdagmiddag 17 oktober naar papiermolen De Schoolmeester in Westzaan voor het programma: De meester schrijft nog op papier.

Welke ouders kunnen rijden met kinderen naar De Schoolmeester? We vertrekken rond 13.00 uur en zijn tegen 15.30 uur weer terug. Opgeven bij de coach van 3/4/5, Annemiek.

De Bieb in school en naar De Bieb in Wormer

We doen mee aan ‘De Bieb in school’. Els van Caspel van De Bieb voor de Zaanstreek is onze consulent hiervoor. Zij komt woensdagochtend 27 september op school om kennis te maken. Alle kinderen worden vanuit school lid van De Bieb en we gaan samen ongeveer een keer in de maand naar De Bieb in Wormer om nieuwe boeken te halen.

Welke ouders willen ongeveer een keer per maand met ons mee naar De Bieb lopen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de coaches. Dan bepalen we vervolgens de geschikte data voor dit schooljaar.

Kinderboekenweek: 4-14 oktober, thema monsters

Van 4 tot 14 oktober is de Kinderboekenweek met als thema ‘monsters’. We zullen hier in alle groepen op verschillende manieren aandacht aan besteden. We openen de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober door in kleine groepjes voor te lezen. Wilt u ook komen voorlezen tussen 10.00-10.30 uur? Geef u dan op bij de coaches.

Reminder:

– Schoolfotograaf donderdag 21 september vanaf 13.00 uur

– Gym groep 3/4/5 op dinsdagmiddag en woensdagochtend

Tenslotte

Als er iets is, dat u kwijt wil of wil overleggen, neemt u dan vooral contact op met de coach van uw kind of met mij.

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider/bestuurder IKC De Eigen Wijs)