Eigen Wijs Onderwijs

Onderwijs op De Eigen Wijs is anders.

Wat is er anders op school, wat wordt er beter? Hieronder vermelden we onze top 10!

 

 1. Je bent goed zoals je bent.
  We verwachten niet dat je verandert naar een buitenaf opgelegde norm, maar dat je meer van jezelf wordt!
 2. Geen leerstof-jaarklassensysteem maar heterogene groepen.
  Een indeling naar eigen vaardigheden, ieder kind kan zich maximaal ontplooien
 3. Geen uitval, een kind blijft niet zitten.
  Uitgangspunt is ontwikkeling van het kind en niet het tempo van de groep. Iedereen volgt zijn eigen leerlijn, waardoor niemand een uitzondering is. Ieder kind heeft zijn eigen portfolio. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Wel kunnen we in overleg besluiten dat een kind een jaartje langer over de basisschool mag doen, als de verwachting is dat een kind hierdoor aanzienlijk beter tot ontwikkeling komt.
 4. Bewegen is belangrijk.
  Wij werken vanuit een holistische visie: een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, lichamelijk,
  sociaal-emotioneel en cognitief. Een kind kan pas leren lezen en schrijven als hij er lichamelijk aan toe is. De motoriek moet eerst voldoende tot ontwikkeling komen. Bij De Eigen Wijs is bewegen dan ook geïntegreerd in het hele programma, ook buiten de gymlessen. Bewegen zetten we bijvoorbeeld ook in om kennis te automatiseren en als energizer. Rekenen gaat bijvoorbeeld heel goed door erbij te springen of met een bal over te gooien. Ook onze inrichting nodigt uit om in beweging te komen. Zo hebben we geen vaste tafel en stoel voor elk kind, maar vindt u
  bijvoorbeeld statafels en kleden in onze school. Spelen, leren en ontwikkelen kan bij ons zowel binnen als buiten. Aangezien we de buitenruimte delen met de WormerWieken, hebben we afspraken gemaakt over het gebruik ervan.
 5. Het Integraal KindCentrum.
  De Eigen Wijs geeft geïndividualiseerd onderwijs op basis van een aantal onderwijsuren. Integraal concept van IKC geeft meer tijd voor ontwikkeling en leren; kinderen besteden gericht aandacht aan hun eigen talent.
 6. De Eigen Wijs maakt volop gebruik van ICT middelen.
  Om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van kinderen te blijven, werken we in thema´s en werken kinderen aan hun eigen onderzoeksvragen. Vakken als aardrijkskunde/geschiedenis/biologie bieden we in samenhang met elkaar aan. We maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden van ICT.
 7. We sluiten het schoolprogramma aan bij het bioritme van kinderen.
  Kinderen hebben zo hun eigen bioritme. Met dat bioritme als uitgangspunt zijn er gedurende de dag optimale momenten voor verschillende soorten activiteiten. Voor kinderen tot 7 jaar ligt het accent op spelend leren en lerend spelen. Vanaf 6 jaar leidt het bioritme tot een gestructureerde dagindeling. We hebben onze schooltijden zo goed mogelijk afgestemd op het bioritme.
 8. Leren met de leermethoden die bij je passen.
  We gebruiken bestaande methodes als basis en voegen daar middelen en materialen aan toe om ook tegemoet te komen aan meer visuele en ervaringsgerichte leervoorkeuren. Leren kun je bovendien leren. Veel aandacht voor vaardigheden die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samenwerken. Hierdoor wordt leren een stuk leuker
 9. Rijksbijdrage komt ten goede van het onderwijs op school.
  Geen duur schoolbestuur, maar variabele inzet van ondersteuning op basis van maatwerk en vraag.