Vacatures

Werving december 2020

Functieprofiel stamgroepcoach/leerkracht De Eigen Wijs, stamgroep5/6 1,0 fte

Draagt jouw eigen wijsheid bij aan ons Integraal Kindcentrum?

Wij zijn in schooljaar 2017/2018 gestart als nieuwe basisschool in Wormer met een moderne
vernieuwende vorm van onderwijs. Onder het motto ´Je bent goed zoals je bent´,
ondersteunen wij kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, zodat zij de
toekomst kunnen uitvinden. In september 2017 begonnen we met 25 kinderen en intussen
staat de teller op meer dan 100. We hebben nu kinderen in de groepen 1 tot en met 8,
verdeeld over 5 stamgroepen. Vanaf (medio) januari 2021 zijn we op zoek naar 1 of 2
stamgroepcoach(es)/groepsleerkracht(en) voor onze stamgroep 5/6, in totaal 1 fte.

Wij gaan uit van gepersonaliseerd leren en geven ruimte aan de ontwikkeling van talenten.
Bij ons kunnen kinderen op hun eigen wijze hun eigen wijsheid ontwikkelen. We werken met
instructiegroepen op het niveau van het kind. We bieden een groot deel van de lesstof aan
in thema’s en we bieden meerdere manieren van leren aan. Hierdoor komen ook de meer
visueel en gevoelsmatig denkende kinderen tot hun recht. We hebben een gestructureerd
dagprogramma dat het natuurlijk bioritme van schoolkinderen volgt. Bewegen is een
wezenlijk onderdeel van elke schooldag. Aandacht voor bioritme en bewegen draagt bij aan
optimale sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Wij werken vanuit stamgroepen en in ons integraal kindcentrum worden leraren en
pedagogische medewerkers coaches genoemd. Voor jou als coach betekent dit dat je leiding
geeft aan een stamgroep en het eerste aanspreekpunt bent voor deze groep kinderen.
Daarnaast bezit je een hoge sensitiviteit voor elk kind afzonderlijk, zodat je flexibel kunt
inspringen op behoeften en oog houdt op de doelen uit het curriculum. Tot slot functioneer
je in voortdurende samenwerking met je collega’s als expert voor kinderen vanuit
verschillende stamgroepen.

Wij zijn de eerste school van Stichting De Eigen Wijs, die speciaal voor dit doel is opgericht.
De onderwijsinspectie heeft onlangs onze school met voldoendes beoordeeld op alle
onderzochte onderdelen bij ons eerste 4-jaarlijks onderzoek.