Schooltijden, vakanties, studiedagen

Schooltijden 2020-2021

 • maandag 9:00 uur tot 15:30 uur
 • dinsdag 9:00 uur tot 15:30 uur
 • woensdag 9:00 uur tot 12:00 uur
 • donderdag 9:00 uur tot 15:30 uur
 • vrijdag 9:00 uur tot 15:30 uur

Vakanties en studiedagen 2020-2021

De vakanties voor schooljaar 2020-2021 zijn:

 • Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
 • Pasen: 5 april 2021
 • Meivakantie: vrijdag 23 april, vanaf 12.30 uur t/m 7 mei 2021
 • Hemelvaart:13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen team, kinderen vrij:

 • Maandag 21 september 2020
 • Donderdag 26 november 2020
 • Woensdag 27 januari 2021
 • Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)
 • Dinsdag 25 mei 2021 (Derde Pinksterdag)
 • Maandag 21 juni 2021
 • Dinsdag 22 juni 2021

Calamiteitendag:

vrijdag 9 juli 2021 (voor Zomervakantie). In principe zijn de kinderen dan vrij, tenzij we door onvoorziene omstandigheden door het schooljaar heen, te weinig onderwijsuren zouden maken.

Portfoliogesprekken 2020/2021:

Startgesprekken: 2 en 4 september 2020
Portfolio kind-ouder: 2 en 4 november 2020
Portfolio kind-ouder-stamgroepcoach: 15, 17, 19 februari 2021
Portfolio kind-ouder-stamgroepcoach: 14, 16, 18 juni 2021

Naast de portfoliogesprekken kunt u vragen om een gesprek met de stamgroepcoach als u iets wilt
bespreken. Daarnaast bent u welkom om samen met uw kind het portfolio te bekijken. Dit kan na
schooltijd om 15.30 uur, of na 12.00 uur op woensdag (aanvankelijk alleen op afspraak vanwege de
coronamaatregelen).


Adviesgesprekken VO, groep 7/8

November 2020  Leerlingen krijgen VO gidsen 
Oktober/november 2020  Tweede voorlopig advies groep 8 leerlingen 
November/december 2020  Leerlingen oriënteren zich met de coach op verschillende soorten scholen en kijken naar de eigen kwaliteiten. 
* November/december 2020 

januari/februari 2021 

Bezoeken open avonden VO scholen 

 * Niet verplicht! Dit is een optie 

Februari/maart 2021  Eerste voorlopig advies groep 7 leerlingen 
Februari/maart 2021  Definitief advies groep 8 
Maart/april/mei 2021  Bezoek open dagen en open lesmiddagen 
April 2021  Eindtoets IEP 
Mei 2021  Eventueel bijstellen advies door coaches De Eigen Wijs 

Gymrooster

  Dinsdag  Woensdag 
Kinderen groep 3/4 A 8.50 – 9.35 uur  10.30 – 11.15 uur 
Kinderen groep 3/4 B 9.35 – 10.20 uur  11.15 – 12.00 uur
Stamgroep 5/6  10.20 – 11.10 uur  9.45 – 10.30 uur 
Stamgroep 7/8  11.10 – 12.00 uur  9.00 – 9.45 uur

 

Opvangmogelijkheden van Kinderopvang Baloe

Op de dagen dat er geen onderwijs is, kunt u gebruikmaken van de opvangmogelijkheden van Kinderopvang Baloe. Kinderopvang Baloe is alleen gesloten op nationale feestdagen: Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag. Voor meer informatie over contracten voor vakantieopvang kunt u terecht bij Kinderopvang Baloe.

Toekomst: flexibel omgaan met vrije dagen

Gezien de omvang van De Eigen Wijs kunnen we nog niet meteen vanaf de start flexibel omgaan met vrije dagen voor de kinderen en voor het team. Voor het schooljaar 2019/2020 en verder zullen we dat opnieuw overwegen.