Nieuwsbrief Banner de eigen wijs

Gaan met die banaan!

De voorbereidingen naar de opening van De Eigen Wijs op 4 september 2017 zijn in volle gang. Rondom het bestuur is een actieve werkgroep gevormd van mensen met diverse specialiteiten en talenten. We gaan ervoor!

Kids onderzoekenIn deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

Aanmeldingen
Leerkrachten/ coaches/ schoolleider
Huisvesting in Wormer
Goedkeuring Ministerie van onderwijs
De informatieavond op maandag 27 maart
Missie, motto en kernwaarden
Integraal Kind Centrum

[divider]

Aanmeldingen

Op dit moment hebben we via onze website al 60 aanmeldingen binnen. De komende tijd worden deze aanmeldingen naar onze verwachting definitief. Door een helder zicht op het aantal kinderen in ons eerste schooljaar kunnen we vaststellen hoeveel personeel we aannemen en hoe we de ruimtes inrichten. Daarnaast is het belangrijk te weten hoeveel kinderen gebruik maken van ons pluspakket: de combinatie van onderwijs en opvang.

Heeft u het definitieve aanmeldingsformulier nog niet ingevuld?

[button-yellow url=”#” target=”_self” position=”left”]Aanmeldformulier[/button-yellow]

[divider]

Stamgroepen, coaches en een schoolleider

We gaan ervan uit dat we in elk geval kunnen starten met twee stamgroepen in september. De werving van onze eerste leerkrachten (coaches) is in een vergevorderd stadium. We verwachten hen in de loop van deze maand aan u te kunnen voorstellen. Het bestuur van Stichting De Eigen Wijs heeft besloten dat Jet Meelker vanaf juni 2017 schoolleider is van onze school. Lees meer

nieuwsbrief EW 2

Huisvesting in Wormer

De gemeente Wormerland heeft aangegeven dat wij welkom zijn in een aantal lokalen van ICBS de Wormer Wieken. Op dit moment zijn wij in gesprek met het bestuur van de Wormer Wieken (Agora) en de gemeente om te bekijken hoe we dit verder vorm gaan geven.

Goedkeuring Ministerie van Onderwijs

Eind november 2016 stemde het Ministerie van Onderwijs in met ons plan voor een school in Wormer. Hiermee worden we door de staat bekostigd en hebben we groen licht gekregen om te starten.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op maandag 27 maart om half 8 zullen wij ons onderwijsconcept toelichten en is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en vragen te stellen.

bioritme smallOp De Eigen Wijs:

• gaan basisonderwijs en kinderopvang hand in hand;
• is gepersonaliseerd leren het uitgangspunt;
ieder kind kan op zijn eigen wijze zijn eigen wijsheid ontwikkelen;
• is veel ruimte en aandacht voor ontwikkeling van talent;
• volgt het schoolprogramma het bioritme van kinderen;
• is beweging een voorwaarde voor een geslaagde schooldag, ook buiten de gymlessen

[divider]

Missie

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren de omgeving dusdanig dat het kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Eigen Wijze Kinderen vinden samen de toekomst uit.

Kernwaarden

Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding.

Motto

Je bent goed zoals je bent!

Integraal Kind Centrum

De Eigen Wijs is een Integraal Kind Centrum. Zij legt niet alleen verbinding tussen onderwijs en kinderopvang, maar ook met de natuur en de maatschappij, zoals bedrijven, natuurorganisaties en wetenschappelijke instellingen, met als doel nuttig bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Op De Eigen Wijs werken de leerkrachten als coaches. Zij vertalen samen met het kind en de ouders de doorgaande leerlijnen naar een persoonlijk ontwikkelplan.

Schooldag ritme smallIn de volgende nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over:

Hoe ziet een schooldag eruit?
Samenwerking Kinderopvang Baloe BV en stichting De Eigen Wijs
De school in Oostknollendam
Interview met Remco Schmieman

[divider]